Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondagmorgen 1 maart is ds. G.J. Mink de voorganger en lezen we in de Grote Kerk verder in het lijdensevangelie volgens Matteüs. Het gaat nu om hoofdstuk 21: 12-17,
de geschiedenis van de tempelreiniging. Welke opruimingswerkzaamheden moesten er gebeuren in de tempel in Jeruzalem, welke in mijn leven waar ik, naar het woord van de apostel Paulus, ‘een tempel van de Geest ben’? Want willen we de Heer goed ontvangen, willen we goed voorbereid Goede Vrijdag en Pasen kunnen vieren, dan moet er ook in ons leven, persoonlijk en als gemeente, wel wat gebeuren. In de kindernevendienst wordt in de gang van het Paasproject verteld over Jezus, die het tempelplein schoonveegt.
In de avonddienst in de Maranathakerk gaat ds. J.W. Sparreboom voor. Dan sluiten we onze serie diensten over de gelijkenissen van de Here Jezus af met die over de wijze en dwaze meisjes (Matteüs 25: 1-3).
Allen gezegende diensten gewenst.