Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondagmorgen 8 maart lezen we in de Maranathakerk verder in het lijdensevangelie volgens Matteüs. Evenals in de kindernevendienst gaat het in de verkondiging over Matteüs 26: 1-14. over een vrouw, die zomaar binnenloopt om Jezus’ met kostbare olie te zalven. Het is een bijzonder verhaal over uitbundige liefde en het stelt ons voor de vraag: ‘Wat geef je Mij?’ Het gaat over een vrouw, die zomaar binnenloopt om Jezus’ met kostbare olie te zalven. Het is een bijzonder verhaal over uitbundige liefde en het stelt ons voor de vraag: ‘Wat geef je Mij?’ Ds. J.W. Sparreboom is de voorganger.
Goud van Noord
In de ochtenddienst is ds. Bram Robbertsen te gast. Eerder was hij predikant in Hendrik-Ido-Ambacht. Nu is hij als buurtpastor verbonden aan ‘Goud van Noord’, in Rotterdam-Noord. Daar zet hij zich samen met zijn team in voor de bewoners van de wijk, vaak aan de zelfkant van de samenleving. Eerder waren onze kerkenraden te gast in Rotterdam-Noord en kregen we er een rondleiding door de buurt, waarna onze diaconie heeft besloten het buurtwerk te ondersteunen. In het lopende seizoen wordt er ook in de huiscatechese en de belijdeniskring voor het prachtige werk gecollecteerd. Het bedrag dat tijdens de huiscatechese en de belijdeniscatechese is opgehaald willen we symbolisch overhandigen. Ds. Robbertsen zal een korte presentatie houden over zijn werkzaamheden. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar en ds. Robbertsen rond koffie, thee en fris te ontmoeten. We zien uit naar een gezegende ontmoeting.

De avonddienst in de Grote Kerk wordt geleid door ds. Michiel Dubbelman te Giessenburg.
Allen gezegende diensten gewenst.