Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Vierde lijdenszondag
Zondagmorgen 15 maart lezen we in de Grote Kerk verder in het lijdensevangelie
volgens Matteüs. ‘Een boog in de wolken, als teken van trouw.’  We mogen we getuige zijn van Gods trouw wanneer twee kinderen van de gemeente gedoopt zullen worden. Het betreft:
Yill Neeltje Adriana Cornelia Bakker, geboren op 19 januari in het gezin van Reinier, Marlene en Fynn Bakker-van Vianen en
Rein Robert Martina Wiersma, geboren op 1 februari in het gezin van Evert, Nicole en Hidde Wiersma-Redelijkheid.
Evenals in de kindernevendienst gaat het in de verkondiging over Matteüs 26:57-68.
Ds. J.W. Sparreboom gaat in deze doopdienst voor.
Allen een gezegende dienst gewenst.