Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Het is voor velen afgelopen zondag een vreemde gewaarwording geweest niet lijfelijk in
de dienst aanwezig te kunnen zijn. Gelukkig konden de beide diensten van onze wijken
wel voortgang vinden. Door noeste arbeid van een aantal technici kon er zelfs een beeldverbinding tot stand gebracht worden. Het was nog niet optimaal. Maar hieraan wordt gewerkt.
Zoals het er op het moment van schrijven van deze kopij uitziet, gaan we
zondag op dezelfde wijze de diensten houden als afgelopen zondag. Maar maatregelen van regeringswege kunnen ook weer tot aanpassingen moeten leiden. We zullen zien. Laten we allen die voor moeilijke beslissingen staan en voortdurend met dilemma’s zitten in onze voorbede gedenken.
Vijfde lijdenszondag
Zondagmorgen 22 maart lezen we in de Maranathakerk verder in het lijdensevangelie volgens Matteüs. Deze keer staat 27: 11-26 op het rooster. In de verkondiging spitsen we het toe op vers 25, een heel beladen en intrigerende tekst. Het is de schreeuw van het volk: ‘Laat zijn bloed óns dan maar worden aangerekend, en onze kinderen’ of in de wat bekendere vorige vertaling: ‘Zijn bloed kome over ons en onze kinderen’. Heeft dit woord ook ons wat te zeggen? Bevat de schreeuw van heel het volk, Joodse mensen van toen, ook voor ons een goddelijke boodschap? Dat geloof ik zeker. Welke?
Laten we zorgvuldig luisteren!
De avonddienst van zondag vindt plaats in de Grote Kerk .
Ds.  J.W. Sparreboom gaat vanwege ziekte van G.J. Mink voor in beide diensten, die via een verbeterde beeld-en geluidverbinding te volgen zijn. In verband met de verscherpte maatregelen vanwege het coronavirus zal alleen een deel van de kerkenraad in het kerkgebouw aanwezig zijn.