Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Wat wordt het allemaal anders. Zojuist de persconferentie beluisterd. Samenkomsten tot 1 juni verboden. Dit zal ook een grote impact hebben op ons kerkelijk leven. Meer nog dan al het geval was. Kerkdiensten met alleen de kerkenraad lijfelijk aanwezig lijken niet meer gehouden te kunnen worden. Uiteraard zijn we als kerkenraden bezig om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor het contact onderling. Hierbij hebben we speciale aandacht voor de continuering van het kerkelijk gebed. Zo gauw hierover meer duidelijkheid is, hoort u uiteraard van ons.
In de morgendienst van zondag 29 maart in de Grote Kerk zal Ad den Besten ds. G.J. Mink vervangen, terwijl ds. J.W. Sparreboom op het rooster voor de avonddienst in de Maranathakerk staat. In deze dienst hopen we stil te staan bij het kruiswoord van Jezus ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?’
In deze tijd, waarin het niet mogelijk is om als gemeente samen te komen in de kerkgebouwen, hopen we zoveel mogelijk via internet verbonden te blijven. In het kerkgebouw is steeds (een deel van) de kerkenraad aanwezig.
Het Paasproject gaat niet door. Voor de kinderen is de website www.creatiefkinderwerk.nl een bron van ideeën.
Gezegende diensten gewenst.