Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Vanwege de coronamaatregelen zijn alle diensten uitsluitend via www.hervormdsliedrecht.nl online te volgen. In de kerk is steeds een minimale
bezetting aanwezig om de uitzending mogelijk te maken.
Zesde lijdenszondag

Zondagmorgen 5 april gaat ds. J.W. Sparreboom in de Grote Kerk voor. We overdenken een gedeelte uit de eerste brief van Petrus.Het zou een feestelijke belijdenisdienst zijn. Maar de bereidheid die je bij je belijdenis uitspreekt dat je Jezus zult volgen, kan betekenen dat je Hem primair volgt in het lijden. En dat betekent soms een streep door je plannen en voornemens. Letterlijk ervaren we dit nu aan den lijve. Maar gelukkig wel met een uitzicht: de verheerlijking.
Van harte bidden we hen die zich voorbereid hebben en voor wie alles zo heel anders geworden is, een bijzondere zegen van onze Heer toe.

Matteüspassiedienst
De avonddienst in de Maranathakerk heeft een bijzonder karakter. Ds. G.J. Mink  is de voorganger. Naast een korte meditatie lezen we Matteüs 26 en 27. We zingen bijpassende liederen. Martin Zonnenberg, Marjolein de Wit en ds. G.J. Mink proberen een passiedienst gestalte te geven. Het is geen concert. We willen door lezing, muziek en samenzang het lijdensevangelie onszelf op een ingetogen en indringende wijze proberen toe te eigenen.
De lezing onderbreken we met het zonder nadere aankondiging zingen van Gezang 558: 3; Gezang 558: 4; HH 172: 1; HH 172: 2,3,4; Gezang 181 (Lbk-1973):1; Gezang 427 (Lbk-1973):1; Gezang 183 (Lbk-1973): 1 en 2; WK 147: 1; Gezang 183 (Lbk-1973): 6.
Traditioneel wordt de Matteüspassie juist op de avond van de Palmzondag uitgevoerd.
We hopen en bidden om de zegen van onze Heer.