Bij de diensten van de wijken 1 en 2

De apostel Paulus wijdt een heel hoofdstuk in zijn eerste brief aan de gemeente van Korinthe aan de betekenis van de opwekking van Christus. Stonden we afgelopen zondag stil bij het begin, nu richten we onze blik op het eind. Centraal in de verkondiging staan de woorden van 15:57-58: ‘Laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft. Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn’. De dienst op zondag 19 april wordt gehouden in de Grote Kerk met een uitstraling in vele huiskamers.  Ds. G.J. Mink is de voorganger. Zet u de kaars weer klaar?
In de avonddienst in de Maranathakerk gaat ds. J.W. Sparreboom voor de laatste keer als dienstdoend predikant van onze gemeente voor. We lezen dan het slot van het Matteüsevangelie.
Denkt u ook nog even aan de collectes? Het overmaken op de rekening van de kerk en van de diaconie is heel eenvoudig. Zeker als u het via de website van de kerk doet. Daar staat, op de startpagina, een speciale regel voor ‘digitaal geven’. Laten we de kerk en de mensen in nood, waar ook ter wereld, niet vergeten. Het hoort bij de kerkdienst!
We wensen elkaar gezegende diensten.
te volgen.