Bij de diensten van de wijken 1 en 2

De Heilige Doop
Helaas kunnen de doopdiensten momenteel niet doorgaan. Dat is heel verdrietig, maar het is niet anders. Hopelijk kan dit op een of andere manier in de nabije toekomst wel gebeuren.
In kerkenraad en gemeente wordt de behoefte gevoeld om wat dieper na te denken over de betekenis van de doop. Juist in tijden als die we nu meemaken, is het gedoopt zijn, het in Christus ingelijfd zijn, het in Christus’ lichaam ingelijfd zijn, van grote waarde.
Daarom starten we  zondagmorgen 26 april in de Maranathakerk, waarin ds. G.J. Mink
de voorganger is, een nieuwe serie preken. Jezus zelf onderging welbewust de doop door Johannes de Doper (Matteüs 3). Vlak voordat Hij naar de hemel voer, gaf Hij zijn leerlingen de opdracht discipelen te maken. Een van de elementen daarbij is dat zij moeten dopen in de Naam (Matteüs 28: 19). Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal volgens Jezus behouden worden (Marcus 16: 16). Daarom klinkt telkens de oproep in navolging van de apostel Petrus dat iedereen zich moet laten dopen (Handelingen 2: 37-40). Dopen is dus kennelijk geen optie, maar een opdracht, geen leeg ritueel, maar een zegen.

Kindermoment
In elke dienst waarin ds. G.J. Mink voorgaat, wil hij een kindermoment blijven houden. Bereid je samen met je kinderen erop voor. Hij  zou het fijn vinden als de ouders voor de dienst van zondagmorgen het doopcertificaat van hun kinderen van tevoren er al even bij gepakt hebben. Ook is het een idee een glas water en een koekje klaar te leggen. Nieuwsgierig? Kijken dan!

Bij de avonddienst
In de avonddienst in de Grote Kerk gaat ds. W.J. van Schaik te Dordrecht voor.
We wensen elkaar gezegende diensten.