Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondagmorgen 31 mei gaat in de Pinksterdienst in de Grote Kerk Ad den Besten voor. Het thema is: ‘Pinksteren is het feest van de lege handen’. We hopen op en bidden om een gezegende dienst.

Heb jij de Geest?
Op het Pinksterfeest vieren we de uitstorting van de Heilige Geest. Maar dat was toen,
2000 jaar geleden. Dat was daar, in Jeruzalem. Maar het gaat niet om een al of niet interessante gebeurtenis toen en daar. Indringend komt de vraag op iedereen af: ‘Heb
je de Heilige Geest ontvangen?’ Dat is van wezenlijk belang. Paulus maakt er zich druk
om als hij hoort dat sommige mensen niet eens weten wie of wat de Heilige Geest is.
Laat staan dat ze Hem ontvangen zouden hebben. Dat moet niet zo blijven. Hierover
gaat het in Handelingen 19: 1-7, het Bijbelgedeelte dat we zondagavond in de dienst in de Maranathakerk met elkaar overdenken. Het thema van de dienst is het derde deel van de doopformule: ‘Ik doop u in de Naam van de Heilige Geest’. Voorganger is ds. G.J. Mink.
De dienst kent ook bijzondere muzikale medewerking: Martin Zonnenberg bespeelt orgel en piano. Marjolein de Wit is op de fluit te horen. We zingen mooie liederen, passend bij het Pinksterfeest. Omdat er zo veel prachtige pinksterliederen zijn, beginnen we al om 17.50 uur met de voorzang.

Kindermoment
Uiteraard is er in de avonddienst ook weer een kindermoment. Dat gaat over ons lichaam. Je hebt twee handen, twee voeten, twee oren, twee ogen, een buik en een mond. Om maar eens wat te noemen. Hoe gebruik je die? Dat kan op een goede en op een verkeerde manier. In de Bijbel staat dat ons lichaam ‘een tempel van de Heilige Geest is’. De Heilige Geest woont in ons. En hij heeft met al onze lichaamsdelen te maken. Ben je benieuwd? Gebruik dan zondagavond goed je beide oren!
Overigens is er ook weer een verwerking voor de oudste en de jongste groep. De oudsten kunnen een pinksterpuzzel maken, de jongsten een pinksterkleurplaat. Vraag het materiaal even per mail bij ds. Mink op. Hij zal trouwens proberen het ook op de website te laten plaatsen. Zo kun je het downloaden.

Kindernevendienst
Ik denk dat jullie de kindernevendienst wel zullen missen. Maar ja, voorlopig kan dat nog even niet. Jullie horen normaal gesproken altijd een verhaal uit ‘Vertel het maar’. Meestal zijn er leuke verwerkingen bij. Nu heeft de organisatie voor het tweede kwartaal het materiaal vrij downloadbaar gemaakt en ook verhalen opgenomen. Deze kunnen via www.vertelhetmaar.nl/vertellingen-en-verwerkingen/materiaal-tweede-kwartaal-2020
gevonden worden.

Uitslag wandschildering
Heel veel goede inzendingen waren er bij het opsporen van de fouten in de wandschildering van de ark van Noach. De belangrijkste was dat de regenboog pas komt na de zondvloed, als de familie van Noach en alle dieren uit de ark gaan. Nu zagen we de regenboog al terwijl de dieren de ark inliepen. Bovendien bouwde Noach de ark op het droge en nu was er water te zien. Verder waren er ook te veel dieren: vier olifanten terwijl het er twee moesten zijn, drie apen, terwijl het er ook twee moesten zijn. Afgelopen
maandag schreef iemand dat hij ook nog had ontdekt dat er elektrisch licht was aangelegd in de ark. En dat kan natuurlijk ook niet!

Liturgie aanvragen
Een aantal gemeenteleden ontvangt op verzoek voor de diensten waarin ds. Mink voorgaat thuis al een liedopgave een paar dagen voor de zondag. Dan kunnen zij de liederen al van tevoren opzoeken in hun liedboeken. Speciaal voor kerkradioluisteraars en anderen die alleen van de geluidsverbinding gebruik maken, kan dit handig zijn. Ook drukt hij daar in voorkomende gevallen de liederen af die niet in de door ons standaard gebruikte bundels, Het Nieuwe Liedboek en ‘Hemelhoog’, staan. Wilt u van deze digitale service gebruik maken, mail ds. Mink dan even. Dan zet hij  u op het lijstje.