Bij de diensten van de wijken 1 en 2 1e Paasdag

Op Eerste Paasdag, zondag 21 april,  jubelen we het uit: Jezus Christus is opgestaan uit de dood! Hij leeft! We komen woorden tekort om dit wonder uit te zingen.
In de eerste dienst om 09.00 uur werkt ons eigen Hervormd Kerkkoor mee.
In de tweede dienst, die om 10.45 uur begint, werkt een gelegenheidskoor van kinderen mee. In beide diensten is ds. G.J. Mink onze voorganger in de Maranathakerk. Zowel in de eerste als in de tweede dienst is er kindernevendienst en zal aandacht gegeven worden aan het slot van het kindernevendienstproject. Ook is er voorafgaand aan beide diensten samenzang van bekende paasliederen. Internetluisteraars kunnen bij mij de tekst van de andere liederen dan die in het liedboek staan per mail aanvragen.
Aan de eerste dienst werkt het Hervormd Kerkkoor mee en is Martin Zonnenberg de organist. In de tweede dienst zingen de kinderen van het speciale projectkoor mee.
Naast organist Jaco van de Graaf zijn er nog twee musici ter verhoging van de feestvreugde, de trompettisten Pieter Alblas en Gerard Aantjes.
De kinderen staan uiteraard ook in hun eigen dienst stil bij het Paasevangelie.
Tijdens de avonddienst in de Grote Kerk zoeken we naar het antwoord op de vraag wat
de opstanding van Christus voor ons betekent. Deze dienst wordt geleid door ds. J.W. Sparreboom. Hij gaat dieper in op de drievoudige betekenis van de opstanding van Christus. Dit gebeurt aan de hand van zondag 17 van de Heidelbergse Catechismus.
Allen gezegende diensten gewenst.