Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Aankomende zondagmorgen 10 juli staan we in de Grote Kerk stil bij de betekenis van de zegen die Isaäk aan zijn zonen gaf, naar aanleiding van Hebreeën 11: 20 en de geschiedenis van Isaäk zoals verteld in Genesis 25 tot en met 27. Leest u het gedeelte in uw persoonlijke stille tijd eens rustig door ter voorbereiding op de dienst. In deze gezamenlijke dienst van wijk 1 en 2 nemen we afscheid van twee betrokken ambtsdragers. Het betreft mw. Tini den Braanker-Sprong en dhr. Jacques van der Vlist, die beiden onze gemeente voor een periode mochten dienen in de kerkenraad. Zij zullen in deze dienst hun plek in de kerk ook weer heel letterlijk innemen. Als gezamenlijke kerkenraden zijn we dankbaar dat ouderling Samuel Juch zich door de Here God geroepen weet om nog een termijn in onze gemeente te dienen in het ambt. Hij wordt herbevestigd en we bidden hem daarbij van harte de zegen van God toe. Bijzonder dankbaar zijn we dat de heren Jan van de Maat en Jan Teeuw zich geroepen weten om de lege plaatsen te vervullen en het dienstwerk in de gemeente op te pakken. Zij worden in deze dienst bevestigd. Dit betekent dat we als gezamenlijke kerkenraden nog te maken hebben met één vacature voor blokouderling. We bidden dat onze hemelse Vader ook in deze vacature voorziet. In de kindernevendienst wordt verteld over Mozes die de leiding overdraagt aan zijn opvolger. Er is deze keer géén papieren liturgie, dus neemt u uw liedboek mee.
De avonddienst in de Maranathakerk wordt geleid door proponent Ad den Besten. Fijn dat hij in de gelegenheid is om in ons midden voor te gaan.
Gezegende diensten gewenst!