Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Openbare geloofsbelijdenis
Helaas kon er vanwege de crisis nog geen openbare belijdenis van het geloof worden afgelegd dit jaar. Hopelijk zal dit snel gestalte kunnen krijgen.
Wanneer kinderen gedoopt worden, bidden we als gemeente dat zij eens zullen komen tot belijdenis van de Naam waarin ze gedoopt zijn. Als doopleden dus hun geloof publiekelijk belijden, is dit niet minder dan een gebedsverhoring. Maar wat kan die lang op zich laten wachten! Dat hoeft niet. Want je kunt het ook veel eerder doen. Nu al wat dat betreft een royale uitnodiging om je voor het komende seizoen belijdeniscatechese bij mij aan te melden.
In de morgendienst in de Grote Kerk bespreken we zondag 14 juni het verband tussen dopen en belijden. Die twee hebben, zoals gezegd, alles met elkaar te maken. Van God gaat het verbond uit, maar het is wel de bedoeling dat we zijn heilsinitiatief beantwoorden in een leven dat getekend wordt door ‘nieuwe gehoorzaamheid’. Bij de bespreking betrekken we het voorbeeldig leven van koning Hizkia van Juda (2 Koningen 18: 1-7a). Dit is een boeiende figuur. In de komende periode willen we zijn leven in zijn betekenis voor ons met elkaar gaan overdenken. Vanmorgen hiervoor dus de start.

Kindermoment
In het kindermoment zondagmorgen zal ds. G.J. Mink het hebben over een regel uit een heel bekend kinderlied: ‘Zeg maar ‘ja’ en zeg maar ‘amen’. Jullie kennen het vast wel. Het is een zin uit het lied: ‘Kijk eens om je heen, je bent niet alleen’. Iemand zegt je dus voor: ‘ja’. En het is de bedoeling dat jij ‘ja’ gaat zeggen. Bij ‘amen’ gaat het op precies dezelfde manier. Het is eigenlijk wat er gebeurt als je leert praten. Wat heeft dit nu te maken met het moeilijke woord in de kerk: ‘belijden’? Nou, alles.
Let vanmorgen maar goed op!

Bij de avonddienst
Ook de avonddienst is zondag in de Grote Kerk. Opmerkelijk natuurlijk maar toch ook weer niet. Oorspronkelijk was deze zondag als avondmaalszondag ingeroosterd. Maar
dit kan nu nog geen doorgang vinden. Helaas. Want we zien er zo naar uit. We hebben
dit voedsel zo hard nodig om vol te houden.
Ons verlangen wordt sterker en sterker wat dit aangaat.
Toch is het zondagavond een bijzondere dienst. Opnieuw zal een ambtsdrager worden bevestigd. Sjanie Sterrenburg-Blokland ontvangt de zegen voor haar werk als ouderling.
In de verkondiging staan we stil bij een woord van Paulus in 1 Korintiërs 12: 13: ‘Wij zijn allen door één Geest tot één lichaam gedoopt’. Wij zijn door de doop leden van het lichaam van Christus, de Kerk. Ieder van ons heeft hierin een taak en verantwoordelijkheid. En de ambtsdragers hebben ervoor te zorgen dat alle leden hun gaven ten dienste van het lichaam stellen. Een mooie verbinding tussen doop en gaven van de Geest.