Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Het is al meer dan vier maanden geleden dat er in beide diensten van onze twee wijken een gastvoorganger ingeroosterd is. Zondag 21 juni is dit het geval. In de morgendienst in de Maranathakerk hoopt ds. T. Meijer uit Puttershoek voor te gaan.
De avonddienst in de Grote Kerk wordt geleid door ds. J. Riemersma, toch ook een heel vertrouwd gezicht. Het thema voor de preek is: ‘Vaderdag in Izaäks tent’. Dit naar aanleiding van Genesis 27.
Het zal een bijzondere zondag zijn. Als gemeente gaan we oefenen voor een nieuwe fase die per 1 juli intreedt. Dan mogen er honderd kerkgangers fysiek de dienst bijwonen. Elders in het Kerkblad kunt u hierover het een en ander lezen. Er is nog wel wat voor nodig, omdat volgens een goed stramien te laten verlopen. Zondag zijn dus de eerste oefendiensten met dertig kerkgangers. Niet alle aanwezigen mogen dan bijvoorbeeld meer meezingen. Dat vergt nogal wat. We zullen zien hoe een en ander loopt en of er leermomenten zijn. Helaas zal het nog wel enige tijd op zich laten wachten dat we weer met z’n allen zondags naar de kerk kunnen. Laten we in ieder geval proberen te volharden in het geloof.
Allen gezegende diensten gewenst.