Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Viering Heilig Avondmaal
Lang verwacht. Lang naar uitgezien. Zondag 19 juli nodigt de Heer ons met Hem in de tekenen van brood en beker gemeenschap te hebben. Heel bijzonder. Zoals eerder bekendgemaakt is, zullen we niet aan de tafel kunnen aangaan. Brood en wijn zijn in kleine bekertjes voorhanden voor hen die aan het avondmaal deelnemen. Het voert te ver om hier te vertellen hoe we het precies doen, maar alles is volgens de richtlijnen van de commissie anderhalvemeterkerk die zich vooral baseert op de landelijke richtlijnen van de Protestantse Kerk, die deze heeft opgesteld op basis van intensief interkerkelijk overleg met de minister.
In verband met de viering hebben we met wijk 3 en 4 afgesproken dat beide diensten voor onze wijken in de Grote Kerk zullen worden gehouden.
In de morgendienst lezen we uit Openbaring 1: 9-20, de verschijning van de Here Jezus in een crisistijd aan Johannes. Hij raakt met zijn heilrijke rechterhand zijn boezemvriend aan!
In de avonddienst lezen we verder in het laatste Bijbelboek.
Dan laten we de situatie van de gemeente van Efeze op ons inwerken, Openbaring 2: 1-7. Hier gaat het over de liefde die niet mag verkillen.
We bidden om de zegen van de Heer over de verkondiging van het Woord en de bediening van het Avondmaal.