Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondag 13 september komen onze wijken voor beide diensten samen in de Maranathekerk. Met elkaar mogen we het Heilig Avondmaal vieren. Een zegen van onze goedgunstige God. ook deze keer is er geen tafelbediening, maar gaat het op vergelijkbare wijze als op 19 juli, toen we in de Grote Kerk samen kwamen om het “brood te breken”. Ter inleiding op de avondmaalsviering overdenken we Matteüs 8: 2-4, waar Jezus een onreine reinigt. Hij raakt hem  aan en in gehoorzaamheid vervolgt hij zijn levensweg. Het zou goed zijn om ter voorbereiding eens Leviticus 13 en 14 te lezen, heel herkenbaar in de bijzondere tijd die we nu meemaken. In de avonddienst zetten we de avondmaalsviering voort, waarna we ”nabetrachting” houden. We lezen hierbij verder in de geschiedenis van koning Hizkia van Juda. Diens levensverhaal vinden we niet alleen in 2 Koningen (waaruit we de afgelopen periode gelezen hebben), maar ook in Jesaja. Het boek van deze profeet heeft een bijzondere aanvulling. Hierin is het danklied dat hij biddend zong nadat hij op wonderlijke wijze genezen was opgenomen. De tekst is Jesaja 38: 9-20 en het thema is: “Van Mara naar Jeruzalem, van bitterheid tot vrede”.

Gezegende diensten toegewenst.