Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondagmorgen 20 september doopdienst
De morgendienst van onze beide wijken zal zondag zijn in de Grote Kerk. Opnieuw is er een doopdienst. Een vijftal kinderen zal het teken en zegel van Gods verbond ontvangen, symbolisch ondergaan in de dood van Christus en met Hem opstaan in een nieuw leven. Over deze werkelijkheid schrijft Paulus op diverse plaatsen in zijn brieven. Zo ook in Kolossenzen 2 en 3. Voorganger is ds. G.J. Mink.
De kerntekst voor de verkondiging is: ‘Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is’ (Kolossenzen 3: 1-2).
De Heilige doop wordt bediend aan:
Vera Marian, dochter van Harm-Jan en Anne de Wit-Altena;
Benja Emmanuel, zoon van Rens en Janneke den Besten-
de Bruin;
Ezra, zoon van Piet en Marloes Stierman-Kleingeld;
Suzie, dochter van William en Jacoline van Antwerpen-
van Heteren;
Lilly Rosa, dochter van Benjamin en Leanne van der Kuijl-
den Herder.
We hopen op en bidden om een gezegende dienst.

Kindernevendienst/Kinderkerk
Afgelopen zondag was de aftrap van de Kinderkerk. Maar liefst 38 kinderen waren aanwezig. Zeer bemoedigend en inspirerend.
Zondagmorgen is er weer zo’n bijeenkomst, nu in het CJMV-gebouw. De kinderen gaan dus niet eerst mee de kerk in. Vanaf nu zal er, tijdens de coronatijd, elke zondag voor alle leeftijdsgroepen Kinderkerk zijn, dus ook groep 7 en 8 als we in de Grote Kerk dienst hebben. Kinderen mogen ook worden gebracht als ouders niet naar de kerk (kunnen) gaan. Het zou fijn zijn om de kinderen vooraf aan te melden via de website. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan vindt inschrijving aan de deur plaats.

‘Jullie zijn anders’
Zondagavond om 18.00 uur wordt in de Maranathakerk weer een Revival- of jeugddienst gehouden. Voor deze dienst hebben we een speciale mededeling: er mogen namelijk 130 kerkgangers aanwezig zijn! Dit kan, omdat wij als commissie de keuze hebben gemaakt om geen samenzang tijdens deze dienst te doen, waardoor er extra mensen in de kerk mogen zijn. Tijdens deze dienst gaat ds. G.J. Mink voor en zal de dienst aansluiten op het jaarthema: ‘What’s the difference’. In deze dienst zal de muzikale begeleiding gedaan worden door de band ‘Creative’. Inloop is vanaf 17.30 uur. Wil je niks missen? Houd dan Facebook en Instagram in de gaten!
In het kader van het jaarthema denken we nu met elkaar na over een uitspraak van Paulus (Efeziërs 4: 20): ‘Jullie zijn anders, want jullie kennen Christus’. Waarin maak jij verschil? Kunnen mensen aan jou merken dat je christen bent?
Omdat er al heel snel veel aanmeldingen voor deze dienst waren, is besloten het aantal mogelijke kerkgangers met vijftig te verhogen. Implicatie is wel dat er dan niet gezongen mag worden. Wel kun je natuurlijk meeneuriën met de liederen die door de band gezongen zullen worden.

Zondagavond 1ste huiscatechese
Direct aansluitend aan de Revival- of jeugddienst zondagavond komen de huiscatechesegroepen bijeen in de Maranathakerk. De catecheten zullen aanwezig zijn. Hopelijk ook veel catechisanten. In je eigen groep praat je nog even na over de dienst en maak je afspraken met elkaar. Als je te laat was met inschrijven voor de dienst of er niet bij kon zijn, kun je ook nog om 19.15 uur aansluiten. Lukt dat ook niet, neem dan even contact op met degene bij wie je in de groep zit.
We hebben een goede gewoonte om met alle groepen te collecteren voor een goed doel. De deelnemers nemen hiervoor (meestal) elke keer een bijdrage mee. Vorig seizoen hebben we geld ingezameld voor ‘Goud van Noord’, een missionair project in Rotterdam. Een mooi doel waarvoor we ook op andere manieren in onze gemeente onze gaven geven.