Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Halleluja
Zondagmorgen 18 oktober  in de Grote Kerk zal er, opnieuw, een bijzondere dienst zijn. Het thema luidt: ‘Halleluja. Alles wat adem heeft, loof de Heer’. In Psalm 150 klinkt deze roep. Hiervoor mogen muziekinstrumenten uit de kast gehaald worden.
Het orgel, bespeeld door Martin Zonnenberg, zou je de samenballing van alle instrumenten kunnen noemen. Daarom noemt de Oude Berijming van de Psalmen het orgel ook, mede vanwege het feit dat de Griekse vertaling van het Hebreeuwse Oude Testament hier het woord ‘organon’ gebruikt! Ons orgelspel is dus eigenlijk een concretisering van de oproep van de psalmist! Toch zullen in deze dienst ook andere instrumenten ten gehore worden gebracht door speciaal meewerkende musici. Naast Martin Zonnenberg (orgel en piano) zijn dit Marjolein de Wit en Daniëlle van Laar (fluit), Sarah van de Hoef (harp), Rhodé van de Hoef (cello), Esther den Boer (viool) en Lucia Zonnenberg (pauk, bekkens, tamboerijn).
Het zal ongetwijfeld een verrassende dienst zijn!

Bij de avonddienst
In de avonddienst in de Maranatha Kerk hoopt voor te gaan ds. J.H. Reijm te Rotterdam.
Allen gezegende diensten toegewenst.