Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondagmorgen 8 november : doopdienst
In de morgendienst in de Grote Kerk zal de Heilige Doop worden bediend aan een viertal kinderen van onze gemeente:
Rijk, zoon van Mark en Sanne Meerkerk-Trapman;
Pim Julius, zoon van Hein en Neline Akkermans-van den Bos;
Jet Anne, dochter van Cees en Annelies Korporaal-Schagen;
Abe Abraham Jacob, zoon van Arjen en Marije van Dijk-Redelijkheid.
In deze dienst gaat voor ds. G.J. Mink. In de verkondiging staan we stil bij een indrukwekkende passage uit het evangelie. Hierin gaat het over de dienstbaarheid. Jezus, de Mensenzoon, is gekomen om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen (MatteĆ¼s 20: 28). De Heer zelf zegt hiervan dat dit de doop is waarmee Hijzelf gedoopt wordt (Marcus 10: 39b).

Bij de avonddienst
De avonddienst in de Maranatha Kerk wordt geleid door de ons zeer bekende ds. Mark van Pelt te Ridderkerk.
Gezegende diensten gewenst.