Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondag 15 november hebben we twee gastvoorgangers. In de morgendienst in de Grote Kerk gaat voor ds. H.L. Versluis te Wageningen.
De avonddienst in de Maranatha Kerk wordt geleid door ds. P. de Graaf te Kruiningen.
Gezegende diensten gewenst.