Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Hoewel alle activiteiten in de kerk op een lager pitje staan, blijft het centrum van ons gemeente-zijn voortgaan: de wekelijkse erediensten waarin we elkaar en onze hemelse Vader kunnen ontmoeten. Aankomende zondag 24 juli gaat onze eigen bijstand in het pastoraat, ds. J. Riemersma, voor in de ochtenddienst in de Grote Kerk. Tijdens de kindernevendienst wordt verteld over een gedeelte uit Filippenzen 1. De avonddienst in de Maranathakerk wordt geleid door ds. C. Haasnoot uit Noordwijkerhout.
Zondagmorgen 31 juli verwachten we ds. Van Dis uit Nieuwegein (Vreeswijk) in ons midden in de Maranathakerk. ‘Volhouden in het geloof’ is het thema van de kinderneven-dienst. ‘s Avonds is ds. Meijer onze voorganger in de Grote Kerk.
Op zondag 7 augustus leidt ds. Schalk uit Rijswijk de morgendienst in de Grote Kerk. Over ‘doelgericht christen-zijn’ gaat het in de kindernevendienst naar aanleiding van Filippenzen 3: 1-16. Ds. Wegman uit Zeist komt ‘s avonds naar ons toe om het evangelie door te geven in de Maranathakerk.
Zondagmorgen 14 augustus is ds. Stam uit Barendrecht onze gastvoorganger. Hij is welbekend in ons midden. Zelf hoopt ds. Sparreboom deze ochtend in verpleeghuis Waerthove te zijn om onze ouderen te bemoedigen met woorden uit Genesis, waar ik eerder in de diensten bij stil stond. In de kindernevendienst staat het slot van Filippenzen centraal. In de avonddienst, die in de Grote Kerk wordt gehouden, pakt hij de draad van 1 Tessalonicenzen weer op. We overdenken het tweede hoofdstuk van deze brief die de apostel schreef aan de gemeente van Tessalonica.
Gezegende diensten gewenst!