Bij de diensten van de wijken 1 en 2

In verband met het afscheid van ds. Den Boer komen onze wijken zondag 24 januari tweemaal samen in de Maranatha Kerk. Voorganger is ds. G.J. Mink.
De morgendienst staat in het teken van voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal op zondag 31 januari. Na ampele overweging heeft de kleine kerkenraad ertoe besloten deze te laten doorgaan. U begrijpt wel het dilemma waarvoor we stonden. We moeten terughoudend zijn en tegelijk bestaat het verlangen juist nu ons geloof versterkt te krijgen. Dat laatste heeft voor ons de doorslag gegeven. Wel hebben we gezegd deze keer geen extra dienst te organiseren. Hierom is het aantal plaatsen beperkt. Vanavond om 18.00 uur opent de inschrijving voor de avondmaal diensten. Het zou mooi zijn als belijdende leden die graag aan de viering zouden willen deelnemen en dit in het recente verleden niet hebben kunnen doen, zich zo snel mogelijk inschrijven. Dan kunnen daarna, begin volgende week, zij zich inschrijven die al eerder van de mogelijkheid gebruik gemaakt hebben.
In de diensten met betrekking tot het avondmaal lezen we telkens een psalm. In de voorbereidingsdienst is dit Psalm 2 die feitelijk met Psalm 1 een duet vormt. De dichter vraagt zich af: ‘Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch? Wat is de waanzin toch die zij beramen?’ Een heel actuele vraag, dacht ik zo. En dan komt het advies: ‘Kus toch de Zoon’. We hopen een goede voorbereidingsweek.
De avonddienst wordt geleid door ds. H.L. Versluis te Wageningen, die ons ook onlangs reeds een keer is voorgegaan.
Allen gezegende diensten gewenst.
G.J. Mink