Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondag 31 januari vieren we weer het Heilig Avondmaal.
Beide diensten worden gehouden in en uitgezonden vanuit de Grote Kerk en in beide diensten gaat ds. G.J. Mink voor. De schriftlezing is in beide diensten MatteĆ¼s 20: 29-34, waarbij er sprake is van twee soorten volgers. In de eerste plaats is er de menigte die samen met Jezus optrekt om naar Jeruzalem te gaan. Een groep volgelingen dus. Maar
er zijn ook twee die op een andere manier volgen. Dit volgen is er een met toekomstperspectief. Overigens houdt ds. Mink niet tweemaal dezelfde preek!
In de morgendienst staan we stil bij de door Jezus betoonde ontferming aan de twee blinden in Jericho. Onze Heiland is met ontferming bewogen. Over de blinden. Over ons!
In de avonddienst is er ruimte voor dankzegging voor en nabetrachting op de viering
van het avondmaal. Dan verdiepen we ons in de vraag wat volgen werkelijk inhoudt.
Een oefening kortom in discipelschap.
Allen gezegende diensten gewenst.