Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Bij de morgendienst
Zondag 21 februari is de tweede zondag in de lijdenstijd. Het is de periode waarin we ons als gemeente voorbereiden op het gedenken van de grote daden van God in Christus. En dan vooral in de betekenis van zijn dood en opstanding. De dienst wordt geleid door ds. G.J. Mink.
In een eeuwenlange traditie van vasten en bidden hebben enkele boetepsalmen een vaste plaats gekregen (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143). In de komende weken overdenken we er hiervan drie. Zondagmorgen staan we in de Maranatha Kerk stil bij Psalm 32. Als u dit ‘kunstig lied van David’ al van tevoren doorleest, valt u op dat tot driemaal toe er een woord staat dat meestal niet wordt voorgelezen: ‘sela’. Dat heeft niet zozeer met de bekende zang- en muziekgroep te maken. Het is een muzikale aanduiding waarvan de betekenis niet geheel duidelijk is.
Maar het zou heel goed mogelijk zijn dat er bij het ten gehore brengen van dit lied driekeer een muzikaal moment was.
Het ‘sela’ volgt telkens op een wisselende gemoedsstemming: eerst de somberheid, dan de opluchting, dan de jubel. Martin Zonnenberg, zondagmorgen musicus van dienst, zal dit gaan vertolken! Een bijzondere bijdrage.
In de preek gaat het over uitbundige vreugde. Hoe kom je hiertoe? Waarin uit zich die? Hoe krijgen andere gunstgenoten van God hieraan deel?
Het belooft een bijzondere dienst te worden.

Bij de avonddienst
De avonddienst in de Grote Kerk wordt geleid door ds. J. de Goei te Amersfoort.
Allen gezegende diensten gewenst.