Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondag 28 februari is de derde zondag in de lijdenstijd.
Zondagmorgen gaat in de Grote Kerk de door wijkkerkenraad 2 beroepen predikant
ds. Michiel H. Vastenhout te Eethen en Drongelen voor.
Soms wordt gezegd: hij preekt ‘op beroep’. Dat is natuurlijk niet zo. Hij is al beroepen.
Maar hij gaat voor in het kader van het kennismakingstraject dat voorafgaat aan de beslissing die hij zal moeten nemen over het op hem gedane beroep. Van harte hopen
we dat hij hierin licht van onze Heer mag ontvangen.
In de Kinderkerk gaat het deze morgen over het thema, een woord waarin de Here Jezus zichzelf presenteert: ‘Ik ben het licht voor de wereld’.
De avonddienst in de Maranatha Kerk wordt geleid door ds. W.J. van Schaik te Dordrecht.
Allen gezegende diensten gewenst.