Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondag 14 maart is de vijfde zondag in de lijdenstijd. Zondagmorgen wordt in de Grote Kerk de Heilige Doop bediend aan:
Jan Dirk Jesse, zoon van Jorinus Adrianus (Jorien) en Cornelia Lijsje Marjolein Buizert-de Borst (Marjolein);
Timon Jort, zoon van Nijs-Jan en Lea Adriana Nederveen-van Dijk (Leanne).
Voorganger is ds. G.J Mink. Opnieuw lezen we een psalm, een van de zeven boetepsalmen die traditioneel in deze tijd van het kerkelijk jaar gezongen worden. Het is de bekende Psalm 51, waarin de woorden voorkomen, voor een doopdienst wel heel geschikt: ‘Was mij en ik word witter dan sneeuw’ (51: 9b). Misschien is het een idee ter voorbereiding van deze dienst de historische setting van deze psalm te lezen: de treurige geschiedenis van David en Bathseba (2 Samuël 11-12).
In de Kinderkerk gaat het deze morgen over het thema, een woord waarin de Here Jezus zichzelf presenteert: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’.
De avonddienst in de Maranatha Kerk wordt geleid door ds. L. den Breejen uit Delft.
Allen gezegende diensten gewenst.