Bij de diensten van de wijken 1 en 2

In de morgendienst op zondag 18 april in de Maranatha Kerk gaat de ons allen welbekende ds. J. de Goei uit Amersfoort voor.
In de avonddienst van de Grote Kerk houden we nabeschouwing op Pasen. Dit aan de hand van Marcus 16: 9-14. We zien een kring volgelingen van Jezus die treuren om zijn heengaan. Ze kunnen het paasevangelie maar niet geloven.
Hoewel ze Jezus in zijn prediking en in zijn verrichten van wondertekenen hoog hebben, diskwalificeert Jezus hen als ‘ongelovig’. Kennen ze de kracht van de opstanding dan niet? Kennen wij die? Laten we ons aanspreken door de Opgestane?
Allen gezegende diensten gewenst.