Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Bij de Pinkstermorgendienst
Zondagmorgen 23 mei vieren we met elkaar het Pinksterfeest in de Grote Kerk.
Het belooft een heel bijzondere dienst te worden. Driemaal zal de Heilige Doop worden bediend nadat we als gemeente onze doop hebben vernieuwd, als herinnering aan de eerste doopbediening aan maar liefst drieduizend mensen in Jeruzalem bij de uitstorting van de Heilige Geest. De dopelingen zijn Simeon Jonas (Jonas), Blandina Rachel Figje (Rachel) en Vaileth Johanna (Jolisa) Munna Mnyughu, Dorlandsweer 37, 3363 JD, kinderen van Costar Munna Mnyughu en Joke den Butter, die helaas vorig jaar overleden is.
We lezen uiteraard het Pinksterevangelie uit Handelingen 2.

Bij de avonddienst
In de avonddienst op Pinksteren gaat in de Maranatha Kerk ds. W.J. van Schaik te Dordrecht voor.
We bidden met elkaar om gezegende diensten.