Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondag 30 mei is het volgens de kerkelijke kalender Zondag Trinitatis, de Zondag van de Drie-eenheid. We hebben immers pas Pinksteren gevierd, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. De doop is bediend in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. We geloven in de Heilige Geest, die, zoals onze geloofsbelijdenis het verwoordt, uitgaat van de Vader en de Zoon en die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt. Dat willen we in deze dienst in de Grote Kerk gestalte geven. De dienst wordt geleid door ds. G.J. Mink.
De Schriftlezing is uit Johannes 15: 26-27 en 16: 5-15. Organist zal Mark Brandwijk zijn.
In de avonddienst in de Maranatha Kerk hoopt drs. Peter Riemens, kerkelijk werker in Middelburg en wonende in Arnemuiden, voor te gaan. We bidden met elkaar om gezegende diensten.