Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Heilig Avondmaal
Eén van de dingen waarin de gelovigen volharden, zo leren we van de eerste gemeente in Jeruzalem, is in het breken van het brood. Het gaat dus om de viering van het Heilig Avondmaal. Zondag 13 juni hebben we in de Maranatha Kerk weer de gelegenheid om dit concreet in te vullen. We mogen met wat meer mensen naar de kerk, zelfs enkele liederen samen zingen. Het kan toch niet zijn dat er plaatsen leeg blijven. Is het wel?
Voor de verkondiging van het evangelie lezen we verder in Handelingen 2, en wel vers 43-47. Hier horen we hoe het er in de eerste gemeente aan toeging. De manier waarop ze, door de werking van de Heilige Geest, aan het gemeentezijn gestalte gaven, leidde er toe dat de kerk dagelijks groeide. Steeds meer mensen beleden Jezus als hun Here en Heiland.
In de avonddienst volgt de voortzetting van de viering en de dankzegging. Dan klinken de woorden van Psalm 103, de avondmaalspsalm.
Voorganger in beide diensten is ds. G.J. Mink.
We bidden om gezegende diensten!