Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Een feestelijke zondag
Zondag  20 juni belooft voor onze beide wijken én uiteraard voor het geheel van de Hervormde Gemeente Sliedrecht, een feestelijk karakter te dragen. Na de bevestiging en intrede van ds. Pieter Teeuw drie weken geleden, is het nu de beurt aan
ds. Michiel Vastenhout. We heten hem, zijn vrouw Sandra en hun kinderen van harte welkom in onze kring.

Bevestigingsdienst
De morgendienst is evenals de middagdienst in de Grote Kerk. Uitgangspunt voor de verkondiging is Efeziërs 4: 1-16.
Hierin werkt de apostel Paulus het beeld uit van de Kerk als lichaam van Christus, waarvan Hijzelf het Hoofd is. Wij zijn als christenen ledematen van zijn lichaam. Maar hoe kan het goed functioneren? Hoe kan het groeien in volwassenheid?
Hiervoor zorgt volgens Paulus onze Heer zelf. Hij geeft hiervoor de ambten.
Met name noemt hij ook ‘de herder en leraar’ in zijn betekenis voor het geheel van de kerk. Een mooie toepasselijke tekst bij de bevestiging van onze nieuwe predikant.
Hij zet zijn werk voort. Voorheen was dit in Eethen en Drongelen. Bij zijn afscheid daar sprak hij over het ‘werk van de Heer’ (1 Korintiërs 15: 58); zijn inspanning daar was niet vergeefs!
Nu mag hij zijn werk in Sliedrecht aanvaarden. Hierbij klinkt ‘het werk van dienstbetoon’ (Efeziërs 4: 12), waartoe hij ons allen hoopt te stimuleren. We verwachten er wat van!
Na afloop van de dienst is er voor hen die de morgendienst bezoeken, als het goed weer is, buiten gelegenheid ons nieuwe predikantsechtpaar te verwelkomen.
Ds. G.J. Mink.

Intrededienst
Zondagmiddag 20 juni mag ik voor het eerst als ‘eigen’ predikant voorgaan in de dienst.
Ik kijk er naar uit. We lezen met elkaar Psalm 145 en verzen uit Openbaring 5.
De grond onder onze voeten als christen zijn de grote daden van God. Daarom looft David God in de psalm en worden Hij die op de troon zit en het Lam geprezen in het visioen dat Johannes ziet. Deze lof aan God trekt een spoor door de generaties en door deze wijde wereld. In deze beweging worden wij allen betrokken. Als we samengekomen zijn als gemeente, in de kerk of via de livestream verbonden, zetten we de lof in en gaan we daarmee verder op de plekken waar wij in het alledaagse leven geroepen zijn om in woord en daad te getuigen.
We zien uit naar een gezegende zondag!
Ds. Michiel Vastenhout