Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Doopdienst
In de morgendienst van zondag 27 juni in de Maranatha Kerk lezen we Handelingen 9: 1-25, de geschiedenis van de bekering van Saulus die later Paulus genoemd wordt. Kerntekst is: ‘Meteen was het alsof er schellen van Saulus’ ogen vielen; hij kon weer zien, stond op en liet zich dopen’ (9: 18). Deze tekst is bijzonder geschikt voor een dienst waarin (opnieuw!) de doop mag worden bediend. Deze keer aan een tweetal kinderen:
Boaz Aart Arjan Noordergraaf, zoon van Matthijs Arjan en
Sandra Noordergaaf-Bons;
Davey Noah den Adel, zoon van Andreas en Maartje Elizabeth
den Adel-Zwanenburg.
De doop vindt plaats op grond van de genade die God schenkt, wat gesymboliseerd wordt door de bijzondere persoon van Ananias, wiens naam betekent: ‘De Heer is genadig’.
Wij hopen op en bidden met elkaar om een gezegende dienst.
Ds. G.J. Mink.

Een gastvrije gemeente
Zondagavond lezen we in de Grote Kerk verder in Handelingen 9. Saulus keert terug in Jeruzalem. Niet langer als de vervolger, maar als medebroeder in Christus. Toch gaat de vlag bepaald niet uit bij de gemeente daar. En dat kunnen we ons indenken. Toch is er een uitzondering, Barnabas. Hij laat ons nadenken over de vraag hoe verwelkomend we als gemeente zijn. Gelukkig wordt Saulus opgenomen in de gemeente, en verkondigt hij
vrijmoedig de naam van Jezus. Juist op een plek waar iedereen wist wie hij was! Als dat maar goed gaat… Welkom in de dienst!
Ds. Michiel Vastenhout