Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Bij de morgendienst van zondag 25 juli
Zondagmorgen lezen we in de Maranatha Kerk verder in het bijbelboek Handelingen.
Aan het eind van hoofdstuk 11 zijn we in Antiochië, toen de hoofdstad van Syrië, nu in het Zuiden van Turkije gelegen. Een van de oudste christelijke gemeenten ter wereld. Vijftien jaar geleden mocht ik in die plaats, waar onder meer Petrus en Paulus gewerkt hebben, in de kathedraal die aan hen gewijd is, voorgaan in de dienst. Heel bijzonder. Herinneringen komen zomaar boven.
Hier in Antiochië kwamen voor het eerst massaal niet-Joden tot geloof in Jezus. Zij werden ‘christenen’ genoemd. Deze christelijke gemeente wist op een bijzondere manier ‘oikonomia’ en ‘diakonia’, economie en diaconie, met elkaar te verbinden. Heel leerzaam voor ons in 2021. Kerntekst vormt Handelingen 11:29-30: “De leerlingen besloten ieder naar vermogen iets te sturen ten dienste (ter diakonia) van de broeders en zusters in Judea. Ze lieten hun gift door Barnabas en Saulus naar de oudsten brengen”. De toepassing op de hulpverlening na de ramp die Limburg, België en Duitsland trof, lijkt me niet moeilijk te maken.

Bij de avonddienst van zondag 25 juli
’s Avonds in de Grote Kerk zijn we vervolgens in Jeruzalem waar Barnabas en Saulus de diaconale ondersteuning van de economie gestalte geven. Het is een moeizame tijd. Stefanus is gestenigd, Jacobus onthoofd, Petrus gearresteerd. In de dienst verdiepen we ons in de vraag wat we te verwachten hebben als christenen. Het zal duidelijk zijn: sterven met Christus, bidden met Christus, opstaan met Christus.
We lezen uit Handelingen 12:1-19, de geschiedenis van de bevrijding van Petrus uit zijn derde gevangenschap in Jeruzalem.
In beide diensten hoopt ds. G.J. Mink voor te gaan.

Allen gezegende diensten toegebeden.