Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Aankomende zondagmorgen 4 september mogen we als gemeente een vreugdevolle dienst beleven in de Grote Kerk. In deze dienst mogen we getuige zijn van Gods belofte aan ons en onze kinderen. In het teken van de doop zien we immers Gods trouw. De heilige Doop wordt bediend aan:
Olivia Marly Roos de Groot. Olivia is geboren op 25 mei. Zij is de dochter van Koert en Margreet de Groot en het zusje van Julia.
Liam Adriaan Zegelaar. Liam is geboren op 23 mei in het gezin van Gerben en Elise Zegelaar.
Voor een gedrukte liturgie van deze dienst wordt gezorgd. De voorganger is onze eigen pastoraal werker, ds. J. Riemersma. Thema voor de preek is: “Hoe Mozes’ ouders hun kind opvoeden”, n.a.v. Exodus 2: 1-10. De kinderen luisteren in de kindernevendienst naar de gelijkenis van de verontschuldigingen.
In de avonddienst gaat ds. A.L.A. den Besten uit Nieuwerkerk aan den IJssel voor in de Maranathakerk. In deze dienst bereiden we ons voor op de bediening van het Heilig Avondmaal.
Gezegende diensten gewenst!