Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondag  29 augustus mag ds. Vastenhout  in beide diensten van onze wijken voorgaan. Mooi om op deze manier na de vakantie ook dit stokje weer te mogen oppakken.
Samen gaan we ook de draad van de lezingen uit Handelingen oppakken.
’s Morgens is de dienst in de Grote Kerk. We lezen dan Handelingen 14: 1-7. Na hun bezoek aan Antiochië (in Pisidië) arriveren Paulus en Barnabas nu in Ikonium.
Daar beginnen zich patronen af te tekenen…
’s Avonds lezen we in de Maranatha Kerk verder in Handelingen 14, nu vers 8-20. Daar overkomt de apostelen iets bijzonders, wat hen en ons bepaalt bij het verschil tussen het vereren van afgoden en de ware, levende God.
Van harte uitgenodigd om de diensten in het kerkgebouw mee te vieren of om dat thuis via de livestream te doen.