Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Bij de morgendienst
Het thema voor de morgendienst op zondag 5 september in de Maranathakerk is: ‘Hoe krijg je een sterker geloof?”
Paulus en Barnabas zijn op de terugweg naar Syrisch Antiochië en bemoedigen onderweg verscheidene gemeenten waar ze eerder het evangelie verkondigd hebben. In de verkondiging zal centraal staan Handelingen 14:28: “Ze bemoedigden de leerlingen en spoorden hen aan te volharden in het geloof maar wezen hun erop dat ‘wij pas na veel beproevingen het koninkrijk van God binnen kunnen gaan’”. Een mooie tekst aan het begin van de week waarin we ons hopen voor te bereiden op de viering van het Heilig Avondmaal volgende week.
ds. G.J. Mink

Bij de avonddienst
Vandaag de dag zijn de synodevergaderingen van de Protestantse Kerk online mee te maken. Toch denk ik dat er niet veel onder ons zijn die wel eens een synodevergadering hebben meegemaakt.
Zondagavond zijn we in de Grote Kerk te gast bij wat we de eerste ‘synode’ zouden kunnen noemen. Op deze kerkvergadering in Jeruzalem staat een heikel thema op de agenda. Benieuwd hoe de vergadering verlopen is? En naar wat de inhoud van het slotdocument ons te zeggen heeft vandaag?
Welkom in de dienst, waarin Handelingen 15 vers 1-35 centraal staat.

ds. Michiel Vastenhout