Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Morgendienst
Zondag 3 oktober is het Israëlzondag. In de morgendienst in de Maranathakerk lezen we verder in het boek Handelingen. Aan de orde komt hoofdstuk 17 vers 1-15. Hierin wordt duidelijk hoe Paulus de Schrift (lees: het Oude Testament) gebruikt met het oog op Messias Jezus. Vooral de reactie van de Joden in Berea heeft ook ons vandaag iets te zeggen.
Voorganger is ds. M.H. Vastenhout.

Zangdienst over pelgrimage
Zondagavond om 18.00 uur in de Grote Kerk is er een zangdienst. Hoe kun je over de verbondenheid met Israël spreken, als je niet samen met Israël zingt? Als je het leven niet als een pelgrimsreis beleeft?
We verwelkomen op deze Israëlzondag een zanggroep uit Gorinchem onder leiding van Arjan Versluis, die ook de begeleiding van de gemeentezang op orgel en piano voor zijn rekening neemt. We zingen liederen uit verschillende bundels en overdenken de betekenis van de pelgrimage op weg naar het vernieuwde Jeruzalem.
Het is een dienst die heel geschikt is om ook anderen uit te nodigen met ons op te gaan. Juist nu er weer meer mensen welkom zijn in de kerk vragen we hen met ons mee te doen. Wijs bekenden in uw omgeving op deze feestelijke dienst. Welkom!
Voorganger in deze dienst is ds. G.J. Mink.