Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondag 11 september gedenken we als gemeente bij brood en beker dat onze Heiland Jezus Christus zichzelf aan het kruis heeft gegeven, opdat we eeuwig met Hem mogen leven. Ter bezinning geef ik de woorden van lied 975 door uit het Nieuwe Liedboek:
Jezus roept ons tot zijn tafel,
breed en wereldwijd gedekt,
waar de kerk bezit haar aardse
hemelse ontmoetingsplek.
Deel dan brood en wijn, zijn lichaam,
deel het lied van liefde weer,
deel het feest voor heilige zondaars,
wees te gast bij God de Heer.
In beide diensten hoopt ds. J.W. Sparreboom voor te gaan. We komen in beide diensten bijeen in de Maranathakerk. In de verkondiging luisteren we naar 1 Tessalonicenzen 4: 13-18 en 1 Tessalonicenzen 5: 12-24. In de kindernevendienst gaat het over de gelijkenis van het verloren schaap en de verloren penning