Bij de diensten van de wijken 1 en 2

‘Als God het wil’
Zondagmorgen 7 november hebben onze wijken dienst in de Grote Kerk. Voorganger is ds. G.J. Mink. We houden een soort van nabeschouwing op Paulus’ tweede zendingsreis (Handelingen 18: 18-22), die hij afsluit met een kort verblijf in Efeze. Hier dringt men erop aan dat Paulus langer blijven zal, maar dit is onmogelijk. De apostel zegt toe dat hij D.V. zal terugkeren. Over dat ‘D.V.’, Deo Volente, willen we met elkaar nadenken. De uitdrukking gebruiken we in onze kring niet zo vaak meer. We horen iets vergelijkbaars wel in de wereld. Moslims zeggen om de zin wel ‘Inshalla’, ‘als God het wil’. Wat wil God? Hoe kun je weten wat Gods wil is? Dat zijn wel belangrijke vragen. Een christen zoekt immers te leven volgens de wil van God. In navolging van Jezus die bad: ‘Niet mijn wil, maar uw wil geschiede’, woorden die ook in ons dagelijks gebed, het Onze Vader klinken. Met het oog op het thema van deze dienst lezen we ook nog uit de brief van Jacobus, de broer van Jezus (NB!) en wel hoofdstuk 4: 13-17.
Een gezegende dienst gewenst.

Bij de avonddienst
De avonddienst in de Maranatha Kerk is een Revival- of jeugddienst. Hierin gaat ds. Bert van der Linden uit Waalwijk voor. Thema is: ‘Geloof in de knoop’. Elders op deze website  staat nadere informatie.