Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondagmorgen 9 januari lezen we in de Maranatha Kerk verder in het Lucasevangelie. Deze dienst staat Lucas 2: 22-35 op het rooster. Het gaat daar over de ontmoeting die Simeon heeft met Jezus en diens ouders. Simeon blijkt een man met een vooruitziende blik, en zo aan het begin van 2022 kijken we met hem mee.
’s Avonds beginnen we aan een serie preken die we als wijkpredikanten willen houden over de Geloofsbelijdenis van Nicea.
We zullen daar in avonddiensten en in een enkele morgendienst tot aan de zomer met regelmaat mee bezig zijn. Zondagavond dus in de Grote Kerk de eerste, over de woorden: ‘Wij geloven in één God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen.’ Het belijden van het geloof is altijd reden tot lofprijzing van God om wie Hij is en wat Hij doet. Verder verkennen we in de dienst het Bijbelse spreken over God als Schepper, en vragen ons ook af hoe dit zich verhoudt
tot wetenschappelijke inzichten over het ontstaan van de wereld.
Juist een verdiepende (thema)dienst leent zich goed voor interactie, of napraten. Helaas zit dat er zondag ‘fysiek’ niet in, maar hopelijk weten u en jij de weg naar de livestream opnieuw te vinden. En daarom zeggen we toch: ‘welkom in de diensten’!
Ds. Michiel Vastenhout