Bij de diensten van de wijken 1 en 2

In de morgendienst op zondag 13 februari in de Grote Kerk gaat voor proponent
Willem Koudijs, die enkele jaren geleden stage gelopen heeft bij ds. J.W. Sparreboom.
Ds. G.J. Mink is de voorganger in de avonddienst in de Maranatha Kerk.

De dood jaagt geen angst (meer) aan
Het leven is heerlijk en waard om geleefd te worden. Blij met het leven! Maar de fijne dingen van het bestaan zijn meestal minder bepalend voor je leven dan de nare en moeilijke dingen.
Vele levens worden door angst gekenmerkt. Angst om te dik te worden, hoogtevrees. Heel veel mensen zien erg tegen een lange lijdensweg op. Wie een hart heeft voor langdurig ernstig zieken, weet wat ik bedoel. Vele mensen zien ook erg tegen de dood op: wat zal die brengen? Onbekendheid met de dood jaagt mensen schrik aan. Als je je dan ook nog met de christelijke Kerk realiseert dat je verantwoording voor je leven moet afleggen wanneer je op een goed (?) of kwaad (?) moment zult heengaan, kan de schrik je om het hart slaan: want kan mijn blije of angstige leven van nu uiteindelijk door Gods beugel, voor Hem bestaan?
Hoe gaan we met deze vragen om? Zo weinig mogelijk aan denken, is het antwoord dat je nogal eens hoort! Maar ja, dat lukt niet altijd. Verstandiger is het om serieus eens deze vragen onder ogen te zien:
– hoe komt de mens feitelijk aan de dood?
– waarom is hij voor het leven en voor de dood zo bang?
– waarom ziet zij daar zo vreselijk tegen op?
Zou het mogelijk zijn om van de angst, de dood, de zonde af te komen, om daarvan bevrijd te worden? Voor de zondagavonddienst in de Maranatha Kerk staat dit thema op het programma: ‘Geloof in Jezus, die leefde voor jou, die stierf voor jou’.
We lezen hierbij Hebreeën 2: 14-18 en 1 Korintiërs 15: 1-3.
In de volgende themadienst, een week later, denken we na over de betekenis van Christus’ opwekking uit de dood. (GJM).