Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Bij de morgendienst
Op deze derde zondag in de lijdenstijd, zondag 13 maart, verdiepen we ons in de morgendienst in de Grote Kerk in een passage uit het evangelie volgens Johannes. Passages uit dit Bijbelboek staan de komende weken op het programma.
Zondag bezinnen we ons op de persoon en het werk van de Here Jezus aan de hand van de geschiedenis van de tempelreiniging (Johannes 2: 13-22). We staan stil bij Jezus’ actie in de tempel van zijn Vader in Jeruzalem, bij Jezus’ actie in de tempel van zijn lichaam, de Kerk, en bij Jezus’ actie in de tempel van de Geest, het leven van de christen.

Waar is Jezus?
Zondagavond in de Maranatha Kerk verdiepen we ons in de betekenis van de hemelvaart van de Here Jezus. Waar is Hij?
Ja, in de hemel! Maar zouden we Hem niet liever hier bij ons op aarde hebben? Ja toch? Maar Hij zelf zegt dat het beter voor ons is dat Hij nu in de hemel is. Waarom dat zo is, waarom zijn hemelvaart iets is om werkelijk blij mee te zijn, overdenken we in onze serie over de kernpunten van ons geloof. Die worden ons aangereikt in de Geloofsbelijdenis van Nicea, die uitgebreid is tijdens het concilie, de kerkvergadering in Constantinopel, het huidige Istanboel, in het jaar 381. Publiceerden we enkele weken geleden een foto van een kerk in Nicea, nu komt er een van de kerk, de Irenekerk, zoals die nog steeds bestaat.
Indrukwekkend om op die plaats te zijn.
In dit kerkgebouw, dat helaas door de Turken voor de christelijke eredienst gesloten is, vond het concilie plaats. Van Jezus Christus belijden wij met de Kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen dat Hij is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader. Nadat we het slot van Evangelie volgens Marcus gelezen hebben, ontmoeten we de Heer als de verhoogde mens, de zittende Redder en de actieve Helper.