Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Bij de morgendienst
In het vervolg van de lijdenstijd zullen we in de morgendiensten lezen uit Johannes 13-17. Daar vinden we de gesprekken die Jezus met zijn leerlingen had, terwijl ze samen de maaltijd gebruikten. Het is kort voor Pesach. Het zijn afscheidsgesprekken, zo zal blijken. Zondagmorgen lezen we in de Maranatha Kerk Johannes 15: 1-8. Hier gaat het opnieuw over ‘vruchten’, net als kortgeleden toen het ging over Johannes 4 en de velden die wit waren voor de oogst. We beluisteren de woorden van Jezus over de ware wijnstok en de ranken in een doopdienst, want zondag zal Noah van Tilburg worden gedoopt. Allen van harte welkom in de dienst! Ds. M.H. Vastenhout is de voorganger in de Maranatha Kerk.

‘Schuld’
Dat is het thema van de Open Deur-dienst. Samen met de Gereformeerde Kerk is er een avonddienst over dit beladen thema in de Grote Kerk. Ds. Gert Mink en ds. Alexander Veerman zullen voorgaan. De muziek wordt verzorgd door een gelegenheidsband.
Omgaan met schuld is ingewikkeld. En dat is vreemd, want iedereen heeft wel eens te maken met schuld, spijt, schuldgevoelens en wroeging. Hier gaat het over in de kerkdienst:
veel mensen worstelen met die ingewikkelde gevoelens rond schuld, maar waar kun je dit bespreken?
De Bijbel helpt ons hierin verder. We lezen Psalm 32. ‘Ik kwijnde weg zolang ik zweeg…’ Schuld. Er niet over praten is pas zonde.
Iedereen is van harte welkom. Of je kerkelijk bent of niet, gelovig, zoekend of seculier, we vinden het fijn om je te mogen verwelkomen. Nodig ook gerust bekenden uit.
Het is mogelijk om na afloop naar aanleiding van deze Open Deur-dienst na- of door- te praten.