Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Bij de morgendienst
Zondagmorgen 27 maart lezen we in de Grote Kerk verder in Johannes 15, nu vers 9-17. De hoofdstukken 13-17 van het evangelie zetten in met deze woorden: ‘Het was kort voor het Pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat Hij uit de wereld zou terugkeren naar de Vader. Hij had de mensen die Hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan.’ Over die liefde spreekt Jezus ook in Johannes 15. Het gaat over slaven en over vrienden. ‘Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.’ Ingrijpende woorden uit Jezus’ mond, op weg naar de Goede Vrijdag. Woorden die uitnodigen om vanuit zijn liefde voor ons in liefde te leven met elkaar, en op weg te gaan en vrucht te dragen. Voorganger is ds. M.H. Vastenhout. Welkom in de dienst!

Bij de avonddienst
Zondag om 18.00 uur wordt de dienst in de Maranatha Kerk geleid door de ons bekende gastvoorganger drs. P. Riemens te Arnemuiden.