Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Hartelijkheid en hatelijkheid
In de morgendienst van zondag 3 april, op de vijfde lijdenszondag,  lezen we in de Maranatha Kerk verder in het evangelie volgens Johannes.
We overdenken in deze weken gedeelten van de afscheidsrede van de Here Jezus die Hij vlak voor zijn arrestatie heeft uitgesproken, die tegelijk voorbereidingsrede is voor de discipelen voor de periode na Jezus’ heengaan. In 15: 18-16: 11 zien we een schril contrast tussen de hartelijkheid van Jezus en de hatelijkheid van de wereld, de hartelijkheid in de kring van Jezus’ Kerk, de hatelijkheid van ‘de wereld’ die de discipelen vervolgt en hen dreigt te doen afvallen van het geloof. Maar we hebben ten diepste niet te rekenen met de kracht van ’de wereld’, maar met de (overtuigings)kracht van de Heilige Geest!
Voorganger is ds. G.J. Mink.

Mattheüspassiedienst
Zondagavond 3 april om 18.00 uur is er in de Grote Kerk een ‘passiedienst’. Het gemengde koor Nova Voce uit Hendrik-Ido-Ambacht zal met name de koralen uit Bachs Matthäuspassion ten gehore brengen. De artistieke leiding van het koor is in handen van Edwin Vooijs en Ilona van Grondelle-de Kievit. Er is samenzang van veel lijdensliederen. Uiteraard lezen we het lijdensevangelie uit Mattheüs 26 en 27. In een meditatief moment staan we stil bij ‘Drie vrouwen’ (Matteüs 27: 55-56, 61). Ook in deze dienst gaat ds. G.J. Mink voor.
Het belooft een heel bijzondere dienst te worden. Geschikt om ook andere belangstellenden uit te nodigen en zo ons voor te bereiden op Goede Vrijdag. (GJM).