Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Bij de morgendienst van zondag 15 mei
In de morgendienst in de Maranatha Kerk gaat onze voormalige ouderenpastor ds. J. Riemersma voor. Een gezegende dienst gewenst.

Bij de avonddienst
’s Avonds vervolgen we in de Grote Kerk de prekenserie over de Geloofsbelijdenis van Nicea. We denken na over het zinnetje ‘en zijn rijk zal geen einde hebben’. Dat gaat over het Koninkrijk van God, en deze woorden sluiten de belijdenis over onze Heer Jezus Christus af. Het zijn woorden die bepaald actueel zijn wanneer wereldrijken zich, ook nu weer, heel wat inbeelden. De belijdenis dat God regeert is dan een hoopvol én kritisch gegeven.
Welkom in de dienst!