Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Bevestiging ambtsdragers
Zondagmorgen 12 juni komen we samen in de Maranatha Kerk. Op de morgen van Pinksteren lazen we uit Romeinen 8 en hoorden we dat de Geest het begin is van het einde. Hij rust ons toe om in het heden al het leven van Gods toekomst te leven. De kerk is daarvoor de oefenplek bij uitstek, zodat we op de plek waar we het leven leven onze roeping daadwerkelijk gestalte kunnen geven. In dat licht lezen we zondagmorgen Romeinen 12: 1-11, met als kerntekst vers 11: ‘Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer.’
In deze dienst nemen we afscheid van de zusters Rita van Ferneij-Molenaar en Ria Mudde-Struijk, en van de broeders Martin Boelen, Pieter Hofman, Willem ’t Jong en Krijn Schep. Ongetwijfeld een moment dat gemengde emoties oproept.
De broeders Paul Bot, Gert de Bruin, Henri de Jong en Peter Kraaijeveld worden bevestigd in het ambt. Met hen kijken we hiernaar uit. Maar de woorden van Paulus die we lezen, gelden zeker niet alleen voor hen! Welkom in de dienst.

Bij de avonddienst
In de avonddienst die óók in de Maranatha Kerk gehouden wordt (op verzoek van wijk 3-4 hebben we van kerkgebouw geruild) verwelkomen we een bekende gastvoorganger: ds. J.B. Alblas te Katwijk aan Zee.