Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Aanstaande zondag 2 oktober verwachten we in beide diensten een gastvoorganger. ‘s Morgens is dat ds. A. Tromp in de Grote Kerk. Hij vestigde zich na zijn emeritaat in Krimpen aan den IJssel en raakte als gemeentelid betrokken bij de Rankgemeente, die ds. J.W. Sparreboom  jarenlang mocht dienen. Fijn dat hij in ons midden voorgaat! In de kindernevendienst wordt verteld uit Genesis 39 over Jozef en de vrouw van Potifar.
De avonddienst wordt geleid door ds. D. Smink uit Alblasserdam. Deze dienst wordt gehouden in de Maranathakerk.