Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Bij de morgendienst
Zondagmorgen 10 juli begint ds. M.H. Vastenhout  in de Maranatha Kerk met een serie preken over ‘Het volgen van Jezus in het alledaagse leven’. In het najaar hielden we al eens twee avonddiensten rond het thema ‘Wat je doet, doet ertoe voor God’. En deze thematiek heeft hij mogen verdiepen tijdens zijn studiereis van een paar weken geleden. Hij vindt het waardevol om dit ook te vertalen in een serie preken in deze zomerperiode. Discipelschap heeft te maken met de beweging naar buiten, naar hen die Jezus nog niet kennen. Maar we kunnen dat niet losmaken van de beweging naar binnen, naar ons eigen hart, dat we richten op Jezus als de bron van ons leven die ons in beweging zet. Daarom begint discipelschap niet met ‘moeten’, maar met ‘ont-moeten’. In dat licht lezen we daarom Lucas 10: 38-42. Van daaruit verkennen we de eerste van zes aspecten van het volgen van Jezus in het alledaagse leven: geestelijke karaktervorming. We lezen daarom ook Galaten 5: 22-25, want dit aspect heeft alles te maken met de vrucht van de Geest.
Welkom in de dienst!

Bij de avonddienst
Zondagavond gaat in de Grote Kerk voor de onder ons bekende gastpredikant ds. H.J. Franzen te Leidschendam. Een gezegende dienst gewenst.