Bij de diensten van de wijken 1 en 2

In de morgendienst van zondag 14 augustus in de Grote Kerk gaat voor een van onze ‘vaste’ gastpredikanten, ds. T. Meijer te Puttershoek. Een gezegende dienst gewenst.

Góed doen
Op zondag 14 augustus komen we ’s avonds samen in de Maranatha Kerk. Voorganger is ds. M.H. Vastenhout. We pakken dan de draad weer op van de serie over het volgen van Jezus in het alledaagse leven. De eerste dienst in deze serie (op 10 juli) is natuurlijk terug te kijken via Youtube (Maranatha Kerk Sliedrecht). De tekst van de preek is als pdf te downloaden via de Kerkapp (groep ‘Kerkplein 1-2’, post van 13 juli). We ontdekten hoe de ontmoeting met Jezus mag leiden tot ont-moeting, tot een ontspannen houding om Hem te leren volgen in het alledaagse leven. We verkenden kort hoe de vrucht van de Geest een eerste facet is van dat volgen van Jezus: karaktervorming, geleid door de Geest. Deze avonddienst komt een tweede facet aan de orde, namelijk dat we Jezus mogen volgen door dat waartoe we geroepen zijn (ons werk, onze mantelzorg, onze school, ons samenleven met anderen) gewoonweg góed te doen. Nou, zo gewoon is dat in deze wereld misschien wel niet. Welkom in de dienst!