Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondag 11 september vieren we in de Grote Kerk het Heilig Avondmaal. Iets om naar uit te kijken, bijvoorbeeld om een hongerklop te voorkomen (zie de meditatie op deze website). In de verkondiging willen we in de diensten een laatste, zesde, facet van het volgen van Jezus in het alledaagse leven belichten. Misschien wel het facet dat het eerste bij ons zou bovenkomen als we zelf een opsomming zouden maken: ‘Goed nieuws vertellen’. Hoe kunnen we een boodschapper van het evangelie zijn? Daarover nadenken alleen al kan ons huiverig maken. Maar juist daarom is het zo prachtig dat we zondag ook de Maaltijd vieren. De verbinding tussen het Avondmaal en discipelschap is namelijk cruciaal. Ik citeer prof. Edward van ’t Slot in het boekje Discipelschap. Een theologische peiling: ‘De regelmatige viering van de maaltijd versterkt de zachte, maar doordringende en helende kracht waarmee het avondmaal door kan werken in het leven van de gelovige. Discipelen die zich anders al snel als eenzame vreemdelingen overweldigd voelen door de krachten die werkzaam zijn in de wereld worden gesterkt door telkens weer brood en wijn te ontvangen.’ De lezingen komen zondag uit 1 Petrus. ’s Morgens lezen we hoofdstuk 1: 25-2: 10. En ’s avonds lezen we hoofdstuk 3: 13-18. We eindigen de zondag met de Tien Woorden, die we als leefregels dankbaar met ons meenemen de week in. En zo zal deze zondag ook de brug zijn naar de prekenserie de we als wijkpredikanten in de avonddiensten willen houden. We zullen dan de Tien Geboden tegen het licht houden. Ook die willen ons richting geven bij het volgen van Jezus in het dagelijks leven. In de Gewone Catechismus vinden we dit prachtig verwoord in vraag en antwoord 65:
‘Hoe kunnen Gods geboden je gelukkig maken? Gods geboden wijzen de richting naar Gods nieuwe wereld en laten zien hoe God ons leven heeft bedoeld: dat we geen slaaf zijn van anderen, van werk, lust of hebzucht. Door ons doen en alten te begrenzen, stelt God ons in de vrijheid en maakt Hij ons gelukkig.’
Een gezegende zondag gewenst!

Avondmaal in de Grote Kerk
Zondag zijn we dus als wijkgemeenten 1 en 2 in de Grote Kerk. We zullen daar de Maaltijd vieren zoals in en sinds de ‘coronatijd’ de gewoonte is geworden. Uiteraard zullen we als kerkenraad u en jou proberen zo duidelijk mogelijke aanwijzingen te geven. Maar hierbij alvast een belangrijke opmerking voor de ochtenddienst. We willen degenen die het Avondmaal mee willen vieren vragen om beneden in de kerk plaats te nemen, dus niet op de galerijen. Beneden zullen er een viertal plekken zijn waar brood en wijn worden gedeeld. ’s Avonds beperken we dat tot één plek, namelijk voorin de kerk.